Người dân Iran đứng xem cảnh quân đội Armenia và Azerbaijan bắn nhau

Người dân Iran đứng xem cảnh quân đội Armenia và Azerbaijan bắn nhau. Nói về độ liều thì dân Đông Lào chắc vẫn còn thua dân Ba Tư =)))))

**Clip từ bạn Bá Ngọc Lê (một người VN đang sinh sống ở Iran)