Người hy sinh tuổi thanh xuân vì trẻ em huyện nghèo nhất nước - Giáo dục - ZING.VN