Nguồn gốc thú vị tên một số địa danh Miền Nam bắt nguồn từ tiếng Khme

https://hoidulich.com/mien-nam/nguon-goc-thu-vi-ten-mot-so-dia-danh-mien-nam-bat-nguon-tu-tieng-khmer/msg147081/?topicseen#msg14708173515826_2649598108596411_7947041574779617280_n

Tên bắt nguồn từ tiếng Khmer

Miền Nam, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sau thời gian dài người Việt và người Khmer sống chung với nhau,văn hoá đã ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Điều đó biểu hiện rõ nét qua một số địa danh. Một số nơi, tên gọi nghe qua thì rất Việt Nam nhưng lại bắt nguồn từ tiếng Khmer; người Việt đã Việt hoá một cách tài tình.