Ảnh đầu tiên chụp từ cảm biến 64 megapixel của Samsung

https://vnexpress.net/so-hoa/anh-dau-tien-chup-tu-cam-bien-64-megapixel-cua-samsung-3943046.html

https://img.purch.com/came-samsung-64mp-camera/o/aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9OLzEvODQzMjI5L29yaWdpbmFsL1NhbXN1bmctNjRNUC1DYW1lcmEuanBn

Ảnh đây nhé

Phóng thử ảnh demo ra cái vỡ tùm lum, có vẻ chỉ là trick

hừ - cảm biến 64 mpx thì sao, quan trọng là kích thước cảm biến, nó là giới hạn về mặt vật lý rồi, bye