Nhà có trẻ sơ sinh, mùi khá nặng vì bỉm sữa và trẻ hay tè ra ngoài, từ khi có máy, phòng thông thoáng, hết mùi, ko khí dễ chịu hẳn

Quá đắt, bảo vợ chịu khó dọn nhà là được

Đáng gì so với một lần cho con vào viện, hoặc bữa nhậu.