Nhật ký sửa xe

Bị tai nạn, trong quá trình khắc phục thì có rất nhiều luyện lẻ tẻ muốn kể cho ae nghe, định viết thành nhật ký từ lâu nhưng cứ lấn cấn mãi. Bởi vì nhiều lý do khác nhau, nhất là … nếu công khai thì có khi xe sau này khó bán :)), nói chung ông nào bị tai nạn cũng giấu như mèo giấu cứt, xuống xe phát là kiếm cái khăn che biển số ngay. Nhưng mà thôi cứ viết, để sau này ae nào bị thì còn có kinh nghiệm.


Nhật ký này kể về chuyện tôi lái xe bị tai nạn, quá trình khắc phục, những thiệt hại về vật chất và tình cảm sau đó.

bán đéo gì, đi 20 năm cho sợ