Nhiều người tập trung trước cổng Công an tỉnh Thanh Hóa đòi thả người bị