Nhóm nhạc của diễn viên khiêu dâm Nhật Bản giới thiệu thành viên mới - Âm nhạc