Những dấu hiệu cho thấy anh em đang bị nàng “cắm sừng” và cách đối mặt cho

Nếu anh em từng bị mong muốn ngoại tình cám dỗ (mà nói cho cùng, ai chẳng có lúc say nắng với người khác ngoài người mình đang yêu, dù chưa hề động cựa gì cả), thì thường là do ham muốn thể xác.

Nhưng với con gái phụ nữ thì hoàn toàn khác: đàn ông có xu hướng quan hệ thể xác với người phụ nữ khác, còn phụ nữ lại dễ rơi vào mối quan tâm với người khác ở phương diện tình cảm. Đây chính là ngoại tình tư tưởng, và thường diễn ra trong thời gian lâu dài hơn so với ngoại tình thể xác của đàn ông.

1 Like