Nói chung là mông

Tôi thích comment

Chào thầy

Mặt kinh quá