Nỗi khổ người mua chung cư: Mua dễ, bán “khó như…lên trời”