Ông chủ cà phê Trung Nguyên quyết định "chia tay" hàng loạt siêu xe, xe sang

1 Like

Tay chơi thật! Bán 3 mà vẫn còn ngót 50 ?! Tin được không :slight_smile:

1 Like

người anh em thiện lành này mua gì lắm xe thế nhỉ.

Tạo được Xem nhanh như thầy Thi không thím?

đéo

chắc Thái làm đc, hoặc Thái thuê thầy Thi với giá 1 triệu tokens Linkhay :))

mất cmn nick rồi, để tự làm

quá xịn :heart_eyes:

quick view của ông Thi opensource trên github mà, Tiến lấy về mà chỉnh cho diembao