Ông Trump lên án chiến tranh Việt Nam, nói lẽ ra Mỹ không nên tham chiến

còn nhiều thứ phải hối tiếc mà