Phát hiện cụ bà đơn thân đã chết 2-3 ngày mà không ai hay biết

buồn vậy? Cũng coi như là hết 1 kiếp người. Chúc cụ lên đường, dù không vui vẻ, nhưng bình an ở nơi bên kia.

ở bên Nhật cực nhiều, đến nỗi sinh hẳn ra nghề đi dọn xác như này, haizz