Phê duyệt 4 tuyến đường Thủ Thiêm sai hơn 1.500 tỉ đồng - Tuổi Trẻ Online

Phạt cho tồn tại, không cắt ngọn như Lê Trực nhỉ, Thaco quá to ;))