Phía trước là chân trời nhưng vực sâu thì ở trước mặt

phải click vào ảnh mới to ra tẹo, chán