Phố Hà Nội ngập nước cuồn cuộn, xế hộp băng băng rẽ sóng

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/clip-nong/pho-ha-noi-ngap-nuoc-cuon-cuon-xe-hop-bang-bang-re-song-547482.html