Phó Thủ tướng: Tham nhũng vặt không kém gì tham nhũng lớn

http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chong-tham-nhung/pho-thu-tuong-tham-nhung-vat-khong-kem-gi-tham-nhung-lon-545409.html