Phóng sự về Vinfast trên kênh Discovery

Bonus link bạn MC: https://www.instagram.com/clairejedrek

https://www.instagram.com/p/B8Sjg_ThuKX/