Phóng xạ hạt nhân còn không sợ thì thủy ngân là cái thá gì?

nó là bản lĩnh dân tộc nhé :rofl:

1 Like