Quả đào, quả quýt - Thảo Tâm và Khánh Vân

Thảo Tâm mà yêu ko cần cớ cần cậu cơ đó hả?

Bắp cần bơ đấy là Thanh Tâm anh ạ.