Quảng Trị sẽ có sân bay hơn 5.700 tỷ- VnEconomy

Trong đấy lắm sân bay vãi