'Rừng chung cư' dọc tuyến đường ngoại giao ra sân bay Nội Bài