Review đồ ăn, nhà hàng trên tiktok

image

Xem review trên tiktok rất vui dù biết có thể mình chẳng bao giờ đến những chỗ đó, kiểu mở rộng tầm mắt vừa giết thời gian :slight_smile: