Robot sát thủ Android 19

ơ, chức năng thả tim đâu rồi ấy nhỉ?

1 Like