Sai phạm tại SAGRI: Em trai ông Lê Thanh Hải không phải là ‘vùng cấm’!

https://thuongtruong24h.vn/sai-pham-tai-sagri-em-trai-ong-le-thanh-hai-khong-phai-la-vung-cam-91620.html

Tại sao lại bị double thế này?, để setup quả post link từ telegram.