Sau buổi tập văn nghệ, chở cô gái 18 tuổi ra cánh đồng hiếp dâm