Sau một tháng, ‘Hãy trao cho anh’ của Sơn Tùng M-TP đang ở đâu?