Shipper bị 'bùng' 13 ly trà sữa, danh tính người đặt khiến tất cả kinh ngạc

https://ictnews.vn/internet/xa-hoi/shipper-bi-bung-13-ly-tra-sua-danh-tinh-nguoi-dat-khien-tat-ca-kinh-ngac-184344.ict

sao bọn grab với now nó không khóa tài khoản vĩnh viễn mấy thằng bùng hàng này?

Chắc có khoá, mà tạo cái mới mấy hồi