Số dự án được chấp thuận đầu tư tại TP HCM giảm hơn 80% | Dự án | Địa Ốc