Sông Tô Lịch nước trong, nhìn rõ đáy bùn đang phân hủy nhờ công nghệ Nhật

https://m.vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/song-to-lich-nuoc-trong-nhin-ro-day-bun-dang-phan-huy-nho-cong-nghe-nhat-548033.html