Tổ tiên người Trung Quốc là ai?

http://nghiencuuquocte.org/forums/topic/to-tien-nguoi-trung-quoc-la-ai/

1 Like

link này private hả
20

ko, link này đòi hỏi tín dụng cao

ae đừng cho vào mấy cái catergory mặc định có sẵn nhé, sau này bọn đấy sẽ bị delete hết. Để remove cái luật 20 ký tự.

mẹ, làm gì có cái nào ngoài cái có sẵn

Sao link trên #1 không click đc nhỉ?

vì nó ko phải là link :upside_down_face:

1 Like