Taxi gây tai nạn chết người xuống ngó tí lên xe đi luôn

taxi rẽ ko quan sát kỹ
xe máy lao vào ngã tư với tốc độ bàn thờ
một chết một thành tật - nói chung phí nguồn lực của trái đất nuôi lớn hai đứa đó.

chắc cũng ko ngờ nó lao với tốc độ bàn thờ thế kia, mà tệ quá, gọi cho 1 cuốc cấp cứu chứ ai lại bỏ đi như thế.