Thằng Lành tôm tuổi tí

2 Likes

ảnh đẹp lắm

Cụ hút gì đó?

chủ tịch, bia không?

1 Like

Luôn & ngay sếp ơi :))

Các chú công tác trong Nam sướng quá vừa được xa vợ vừa được nhậu nhẹt thoải mái

book vé vào đây ngay đi

phải từ từ bố trí địa điểm chứ B_)

Xa vợ, xa con thiếu thốn đủ kiểu a ơi. Chỉ có beer là luôn đong đầy =))

Thiếu bia :sunglasses: