Thử nghiệm Hexstat ở đời thật

cái vi diệu gì đây

search cái từ khoá trên title cũng ko ra, chủ thớt vào nói vài lời đi xem nào @kekin

chắc cái gì đó liên quan tới thống kê