Thủ tướng yêu cầu xác minh việc Asanzo nhập hàng Trung Quốc dán mác Việt Nam

https://vnexpress.net/kinh-doanh/thu-tuong-yeu-cau-xac-minh-viec-asanzo-nhap-hang-trung-quoc-dan-mac-viet-nam-3942993.html

1 Like

Bộ Công an và các bộ ngành liên quan được yêu cầu vào cuộc làm rõ việc Asanzo bán hàng Trung Quốc nhưng ghi xuất xứ Việt Nam.

Bộ công an vào cuộc rồi

“Các Bộ, ngành cần làm rõ các vi phạm để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật”, Thủ tướng yêu cầu.

Bộ Tài chính và Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan chức năng như hải quan, quản lý thị trường… rà soát lại việc thực hiện quản lý nhà nước và chức trách nhiệm vụ được giao trong vụ việc này, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.

Nghe chừng là trên thiên đình nghiêng về hướng xử …

thịt, tịch thu gia sản