Thấy dép trên bờ, tìm dưới kênh phát hiện 3 bé trai trong 1 gia đình tử vong