Thế giới sử dụng 64 triệu KWh điện để duy trì tiền Bitcoin, nhiều hơn lượng tiêu thụ của cả Thuỵ Sĩ | Tinhte.vn