Thế nào là sai chỗ sai thời điểm

image image image image