Thí sinh gửi đề thi Ngữ văn qua Facebook nhờ bạn giải hộ

https://vnexpress.net/giao-duc/thi-sinh-gui-de-thi-ngu-van-qua-facebook-nho-ban-giai-ho-3943663.html