Thử đổi vị qua nhạc Thái bưởi Thái đi các thầy =))

Clip nhảm nhí vãi lồng mà nghe nhạc riết đâm ra hay mới sợ :laughing: