Thu giữ gần 3.000 sản phẩm nhái Dior, Hublot, Gucci...- VnEconomy

Đánh Ninh Hiệp à, mà thu ít thế, cái Ninh Hiệp chắc nó bằng 100.000 lần con số kia :crazy_face: