Tiền Trung Quốc thấp kỷ lục, tiền Việt có ảnh hưởng?