Tiếp viên hàng không bị quay lén trên máy bay gây xôn xao

xinh quá hihii

Có ig đấy, anh có lấy không :))

Xin facebook vào like thả thính cái

https://www.facebook.com/profile.php?id=100029951258975

Ig: thuysun_
Trông ảnh hơi già :frowning:

ơ trông da mặt hơi sệ, cần ai đó cho tiền đi spa. List bạn bè em ấy chất lượng vãi :drooling_face: