Tìm hiểu về Docker cho lập trình web | Docker là gì? | TopDev

https://topdev.vn/blog/docker-cho-lap-trinh-web/?fbclid=IwAR1Sn-a9wixq8_NFrUAerLPBe672bZcaeWtChZ5AiKNeOepxxneMMrGT6tY

tôi là admin forum này, tôi cài nó bằng Docker và tôi vẫn chả biết docker là cái gì …

ok cần đéo gì biết - bao giờ nó lỗi thì tìm hiểu là vừa =))