Toàn văn thông điệp của Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi chống dịch Covid19

TOÀN VĂN LỜI KÊU GỌI KHẨN CẤP CỦA THỦ TƯỚNG ĐỨC ANGELA MERKEL

Chiều nay 18/03/ 2020, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi khẩn cấp những người sống trên đất Đức chung tay chống đại dịch. Bà nói vo trước ống kính truyền hình nên hơn một tiếng sau tôi mới có văn bản.

Vì tầm quan trọng của lời hiệu triệu, tôi dịch gấp ra tiếng Việt để chúng ta cùng thực hiện.

image

Người dịch: Nguyễn Thế Tuyền (Berlin)