Trực thăng đến cứu lúc gió to, cụ bà 74 tuổi bị xoay tít thò lò giữa không trung

http://genk.vn/truc-thang-den-cuu-luc-gio-to-cu-ba-74-tuoi-bi-xoay-tit-tho-lo-giua-khong-trung-20190606093740749.chn

thằng K nó làm cái trò ml gì vậy

hình như link http thì không hiện preview thì phải, non safe content.