Trí tuệ nhân tạo được áp dụng thành công trong các phiên chất vấn tại Quốc hội

Theo ông Phúc, phần mềm trí tuệ nhân tạo xử lý lập tức tiếng nói, câu hỏi của đại biểu, câu trả lời của các thành viên Chính phủ sang văn bản một cách chính xác tuyệt đối.

“Với ứng dụng này, phần trả lời của các thành viên Chính phủ được chạy chữ trên mặt bàn của chủ tọa, giúp chủ tọa kiểm soát được. Trong trường hợp, người trả lời mà trả lời thiếu ý của đại biểu, chủ tọa nhắc luôn. Vì vậy, việc áp dụng phần mềm này rất tốt”- ông Phúc nói.

Cũng đỡ được một đứa đánh máy, đc của nó đấy :rofl:

Fake à, AI cỡ này GG cũng chưa làm đx mà

cc, google làm sao điền tên đại biểu

Có gì ko đc, spec to text thôi mà