Trò lừa đảo kiếm 1.000 USD/ngày gây xôn xao trên YouTube Việt Nam

Trước thằng binomo này contact, mình bảo mày ko hợp pháp, nó bảo nó có cả quảng cáo bill board luôn