Trong khi Việt Nam nổi bật với ATM gạo thì Nhật Bản còn có loại ATM đặc biệt hơn